poniedziałek, 13 czerwca 2011

metal i materiał... il metallo e il materiale

To połączenie - materiałów i kolorów - jest na tyle specyficzne, że ta para pasuje do ubrań prostych w fomie np. czarnej, któtkiej,bawałnianej sukienki na grubych szelkach.

Questa combinazione - i materiali e colori -è così specifice che questa coppia è adatta per i vestiti in un semplice foma pe. nero, breve abito di cotone con cinghie di spessore.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz